Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Introduction

Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Introduction

Content 1) Introduction.2) Common species of stingless bee.3) Morphology of stingless bee. 4) Manuka honey vs stingless bee honey.5) Market value.6) Value comparisons. Introduction Malaysia’s native s...

Pembangunan cara baharu dan mampan untuk mengawal penyakit tanaman menggunakan propolis kelulut

Pembangunan cara baharu dan mampan untuk mengawal penyakit tanaman menggunakan propolis kelulut

Tajuk asal: Evaluation of the antifungal activity of propolis extracts from stingless bees on phytopathogenic fungi Clarice Rech Costantin* et.al.*Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul, Bra...

Gelembung Buih Lebah: Proses Unik dalam Penghasilan Madu oleh Kelulut

Gelembung Buih Lebah: Proses Unik dalam Penghasilan Madu oleh Kelulut

Kandungan 1) Pengenalan. 2) Proses Penghasilan Madu. 3) Kepentingan Gelembung Buih Madu. 4) Nilai Budaya dan Ekonomi Madu Kelulut. 5) Kesimpulan. Pengenalan Proses unik dalam penghasilan madu oleh kel...

MANUAL PEMELIHARAAN KELULUT (Heterotrigona itama)

MANUAL PEMELIHARAAN KELULUT (Heterotrigona itama)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TANAMAN, Jabatan Pertanian Malaysia Panduan dan cara-cara pemeliharaan kelulut (Heterotrigona itama) telah digariskan di dalam manual Jabatan Pertanian ini. Manual ini te...

Rahsia Kelulut Tidak Naik ke Topping Terbongkar: Sumber dan Keadaan Kotak Topping Perlu Diperhatikan! Seterusnya cara untuk memujuknya

Rahsia Kelulut Tidak Naik ke Topping Terbongkar: Sumber dan Keadaan Kotak Topping Perlu Diperhatikan! Seterusnya cara untuk memujuknya

Kelulut merupakan serangga kecil yang sangat bernilai dalam industri madu dan penternakan kelulut semakin mendapat perhatian di Malaysia. Namun, isu kelulut yang tidak naik ke topping (atau liat untuk...

Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Harvesting of Stingless Bees Products

Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Harvesting of Stingless Bees Products

Content 1) The important gear and equipment for harvesting. 2) The steps of harvesting honey.3) The tools for bee farming smart management.  4) The methods and technologies for honey dehydration.5) Th...

The Buzz About Kelulut: Exploring the Benefits and Unique Qualities of Stingless Bee Honey

The Buzz About Kelulut: Exploring the Benefits and Unique Qualities of Stingless Bee Honey

Hello everyone, In this article, we’ll talk about honey – not just any honey, but honey made by stingless bees, also known as “kelulut.” These bees are native to our region of Southeast Asia and go by...

Pensijilan myGAp untuk pemeliharaan lebah dan kelulut

Pensijilan myGAp untuk pemeliharaan lebah dan kelulut

Isi kandungan 1) Pengenakan | Apakah itu pensijilan myGAp untuk pemeliharaan lebah dan kelulut? 2) Siapa yang layak memohon pensijilan myGAp? 3) Maklumat-Maklumat lanjut. 4) Dokumen Pengusaha. 5) Pemb...

“Superfood”, Kelulut, dan Kelestarian

“Superfood”, Kelulut, dan Kelestarian

Isi kandungan 1) Pengenalan | Apakah itu “superfood”?. 2) Kenapa MARDI mengiktiraf kelulut sebagai “superfood”?. 3) Apakah itu trehalulose?. 4) Bagaimana agensi kerajaan, penyelidik, pengusaha, dan ma...

Cara-Cara Penternakan Kelulut

Cara-Cara Penternakan Kelulut

Isi kandungan 1) Pengenalan. 2) Cara penternakan lebah kelulut dengan tapak tetap dengan tumbuh-tumbuhan tanaman. 3) Cara penternakan lebah kelulut dengan tapak jangka masa panjang di dalam kawasan hu...

Search

Top