Tempoh sela masa penuaian yang terbaik untuk madu yang terbaik

Tempoh sela masa penuaian yang terbaik untuk madu yang terbaik

Tajuk asal: Effect of harvest time span on physicochemical properties, antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory activities of Meliponinae honey. Wu, M.-C., et.al.Department of Entomology, Col...

Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Harvesting of Stingless Bees Products

Stingless Bee Keeping: Introduction & Practice | Harvesting of Stingless Bees Products

Content 1) The important gear and equipment for harvesting. 2) The steps of harvesting honey.3) The tools for bee farming smart management.  4) The methods and technologies for honey dehydration.5) Th...

Keindahan Kelulut: Meneroka Kebaikan dan Keunikan Madu Kelulut

Keindahan Kelulut: Meneroka Kebaikan dan Keunikan Madu Kelulut

Salam semua, Dalam artikel ini, kita akan berbincang tentang madu – bukan sebarang madu, tetapi madu yang dihasillkan oleh lebah tanpa sengat, juga dikenali sebagai “kelulut.” Lebah ini berasal dari r...

Penilaian ciri-ciri fizikokimia madu kelulut Malaysia (Evaluation of physicochemical properties of Malaysian stingless bee honey)

Penilaian ciri-ciri fizikokimia madu kelulut Malaysia (Evaluation of physicochemical properties of Malaysian stingless bee honey)

Sharina Shamsudin, Jinap Selamat, Maimunah Sanny, Nuzul Noorahya Jambari, Shamsul Bahri Abd Razak dan Alfi Khatib Buletin Teknologi MARDI Bil. 24 (2021): 109 – 117 Komposisi madu kelulut boleh dipenga...

Search

Top